Please Choose Your Language
Please Choose Your Language
आनिकूय पळयात
उत्पादन चड कार्यक्षम करप
गिरायकांक एकेच सुवातेर खाशेले सानुकूल उपाय दिवप
बॅनर2 आनिकूय पळयात
कोल्ड मिल इनलायन, गती समन्वयन 
कामाची कार्यक्षमताय व्हड प्रमाणांत सुदारप
आनिकूय पळयात
ब्रेकथ्रू उद्देग आडमेळीं आनी शिंशें उद्देग विकास व्हड व्यास घुंवपी काळो एनीलिंग उत्पादन लायन: ¢1200 * 16 मिमी

उपाय करप

उच्च दर्ज्याच्या स्टेनलेस स्टील उद्देगीक नळ उपकरणां खातीर चीनांतलो एक प्रिमियर वन-स्टॉप सेवा पुरवणदार म्हूण हांगाओ आपलें वेगळेपण दाखयता.आमच्या विस्तारीत पोर्टफोलियोंत सुक्ष्म वेल्डेड नळ उत्पादन लायनी, वेल्ड बीड रोलिंग मशीन, ऑनलायन आनी ऑफलायन उजवाडाची एनीलिंग उपकरणां, वेल्डिंग ट्रॅकिंग प्रणाली, बुदवंत नियंत्रण प्रणाली, फिनिश रोल केल्ली नळी उजवाडाची एनीलिंग मशीन, रोटरी ब्लॅक एनीलिंग मशीन, आनी हेर आसपावीत आसात.आमच्या ग्राहकांची विविध गरजो भागोवपा खातीर आरएंडडी, उत्पादन, विक्री, आनी व्यापक आदार सेवांचो विनाशिलतायेन एकठांय करपाचो आमी अभिमान बाळगतात.
उच्च गती सुक्ष्म वेल्डेड नळ उत्पादन लायन
हांगाओचें स्टेनलेस स्टील नळ उत्पादन लायन उपाय स्मार्ट उद्देगाच्या विकसीत जावपी परिदृश्या कडेन विनाशिलतायेन जुळटा, जातूंत रियल-टायम उत्पादन डेटा रेकॉर्डिंग आनी लायन वेवस्थापन करपाक सक्षम एकत्रीत बुदवंत नियंत्रण प्रणाली आसात.नळ व्यासाच्या विविध सरणीचो आस्पाव करून, आमचो उपाय वेल्डिंग पद्दतींची एक श्रेणी दिता, अपवादात्मक सुक्ष्मताय, गती, उत्पन्न आनी कार्यक्षमताय सुनिश्चीत करता.
 
 
इंडक्शन फिनिशड ट्यूब ब्राइट एनीलिंग प्रोडक्शन लायन
हांगाओच्या स्टेनलेस स्टील ट्यूब ब्राइट एनीलिंग मशीनांनी सगळेकडेन तोखणाय मेळयल्या आनी चीनांत प्रभावी 80% बाजारांतलो वाटो मेळ्ळा.सतत तंत्रीक उदरगत, उच्च दर्जाची बेस्पोक सेवा, आनी आदर्श वेवसायीक विक्री उपरांतच्या आदाराची आमची वचनबद्धताय विवेकबुद्दी उद्देगीक ग्राहकांकडल्यान मान्यताय मेळयल्या.
 
 
 
 
 
 
रोटरी ब्लॅक एनीलिंग लायन
 
रोटरी ब्लॅक एनीलिंग उत्पादन लायनीचो उपेग स्टेनलेस स्टीलाच्या नळांक १०५०-१०८० सॅ.उपरांत उदकाच्या फवाऱ्यावरवीं कोठारांतल्या तापमानांत थंड केल्ल्या खाशेल्या उपकरणांत दवरचें.आमच्या उपकरण उपचारा उपरांत, स्टेनलेस स्टील वेल्डेड नळ उद्देगीक वेल्डेड नळ उश्णताय उपचारा खातीर ASTM A249-04 च्या तंत्रीक गरजांक पाळो दितात.स्वयंचलीत आहार आनी निर्वहन उपकरणांनी सज्ज आशिल्लीं आहार आनी निर्वहन नळयो घुंवपी आहार पद्दत आपणायतात, जाका लागून नळयो चड एकसारके तापयतात आनी तांची कार्यक्षमताय चड बरी जाता;उश्णताय प्रक्रिया केल्या उपरांत नळ विकृत जायना आनी सरळ करपाची प्रक्रिया वाचयता.
 
 

ट्यूब मिल

टर्नकी प्रकल्प, पुरायपणान स्वयंचलीत स्टेनलेस स्टील ट्यूब मिल लायनी दिवपाच्या मळार हांगाओ जागतीक मुखार उबो आसा.उद्देगांत दोन दशकां वयर गिरेस्त दायज आशिल्ल्यान, आमी डिझायन, उत्पादन आनी विक्री उपरांतच्या आदाराक समर्पीत आशिल्ल्या व्यापक पंगडाचो अभिमान बाळगतात.आमच्या विस्तारीत ऑफरांत लेसर-वेल्डेड ट्यूब मशीन, बेगीन मोल्ड बदलपी स्टेनलेस स्टील उत्पादन मशीन, सुक्ष्म स्टेनलेस स्टील ट्यूब तयार करपाचीं मशीनां, टायटॅनियम-वेल्डेड ट्यूब तयार करपाचीं मशीनां आनी अत्याधुनीक उपायांचें एक वर्णपट आस्पावता.

एनीलिंग लायन

तशेंच हंगाओ ट्यूब एनीलिंगाच्या मळार विंगड विंगड प्रकारचे सानुकूल उपाय दिता, 80% परस चड घटमूट बाजारांतलो वाटो आज्ञा करता.आमच्या ऑफरांत सामान्य स्टेनलेस स्टील वेल्डेड नळये खातीर उजवाडाचें एनीलिंग मशीन, फिनिश थंड रोल केल्ल्या ट्यूब खातीर उजवाडाचें एनीलिंग मशीन, व्हड आनी ल्हान व्यासाच्या काळ्या तिख्या नळयां खातीर काळें एनीलिंग मशीन, इन-लायन एनीलिंग प्लांट, ऑफ-लायन एनीलिंग लायनी, आदी आसपावीत आसात.

हांगाओ विशीं

उच्च अंत वेल्डेड नळ उपकरणांत खाशेलपण आशिल्लो निर्मातो

हांगाओ हो 20 वर्सांचो उच्च तंत्रज्ञान आनी खाशेलो उद्देग, उच्च अंत सुक्ष्मताय उद्देगीक वेल्डेड नळ उत्पादन लायन उपकरण उत्पादन क्षमतांचो पुराय संच आशिल्लो चीनांतलो एकमेव आसा.त्याच वेळार, आमचे कडेन सुक्ष्म नळ वेल्डिंग मशीन, वेल्ड मणी रोलर मशीन, उजवाड एनीलिंग मशीन, ऑफ-लायन घुंवपी एनीलिंग लायन वेल्डिंग ट्रॅकिंग प्रणाली, बुदवंत नियंत्रण प्रणाली, मोल्ड आनी हेर पुराय प्लांट उपकरणां उत्पादनांची आर आनी डी आनी उत्पादन क्षमता आसा उत्पाद निर्यात करतात दुबय, रशिया, भारत, थायलंड, पाकिस्तान, व्हिएतनाम, मलेशिया, सर्बिया, कोस्ता रिका, दक्षिण कोरिया, अमेरिकेचीं संयुक्त संस्थानां, ऑस्ट्रेलिया आनी हेर देशांनी.
 हें नांव २० वर्सां उदरगती उपरांत आमचें जायते तंत्रगिन्यान संवसारांत फुडाकार घेतात आनी ट्रेंडांत फुडाकार घेतात.

संवसारांतलें पयलें बुदवंत इन्सुलेशन प्रकार उजवाडाचें एनीलिंग उपकरण, इन्सुलेशन विभागाचें तापमान ±2°C मेरेन अचूक, उश्णताय उपचार गुणवत्तेची चड बरी हमी दिता.
आमचे विशीं
घर-बद्दल-पिक3
आमचे विशीं1
0 +
दशलक्ष+
नोंदणीकृत भांडवल
0 +
+
उद्देगाचो अणभव
0 +
㎡+ हें नांव
एक वाठार कव्हर करचो
0 +
+
कंपनीचे वांगडी

आमकां कित्याक वेंचून काडात

हांगाओ हो 20 वर्सांचो उच्च तंत्रज्ञान आनी खाशेलो उद्देग, उच्च अंत सुक्ष्मताय उद्देगीक वेल्डेड नळ उत्पादन लायन उपकरण उत्पादन क्षमतांचो पुराय संच आशिल्लो चीनांतलो एकमेव आसा.
हें
  • एक थांबपाची सेवा

    आमची व्यापक एक-स्टॉप सेवा आनी विस्तारीत उत्पादन श्रेणी, खरेदी खातीर उपलब्ध आशिल्लीं वेगवेगळीं नळ तयार करपाचीं यंत्रणां आस्पावता, नळ तयार करपाचे प्रक्रियेंत तुमकां मेळपी खंयच्याय आव्हानांक तोंड दिवपाक आनी सोडोवपाक आमकां खाशेली स्थिती दिता.तुमच्या विशिश्ट गरजे खातीर तयार केल्ले उपाय दिवपाची ही आमची तज्ञताय.
  • बळिश्ट तंत्रज्ञान
    दोन दशकां च्या स्थापनेच्या आदारान आमची कंपनी, आरएंडडी, उत्पादन, आनी विक्रींतल्या एकत्रीत क्षमतां सयत भयानक तंत्रीक पराक्रम दाखयता.नवनिर्माण, तंत्रीक तज्ञताय एकठांय करप, आनी सहकार्यान संघटनात्मक वावर हांचे खातीर सतत वचनबद्धते वरवीं, आमी जिउली, डेवेई, आनी त्सिंगशान ह्या उद्देग फुडाऱ्यां कडल्यान मान्यताय मेळयल्या.आमची विस्तारीत कारखान्याची सुवात आनी मुळाव्या प्रक्रिया उपकरणांची एक व्यापक सरणी वयल्या पांवड्यावेले उत्पादन उपाय दिवपाची आमची वचनबद्धताय रेखांकित करता.
  • विक्री उपरांतची परिपूर्ण सेवा
    गिरायक केंद्रीत कंपनी मुल्यां वर्सांचो अणभव आशिल्ल्या वेवसायीक दुरुस्ती पंगडाचें फुडारपण करतात आनी सदांच कॉलाचेर आशिल्ल्या गिरायक सेवा पंगडाचें फुडारपण करतात, तुमचें समाधान ही आमची अखंड वचनबद्धताय

हांगाओ हांगा कितें नवें आसा?

हांगाओ हो 20 वर्सांचो उच्च तंत्रज्ञान आनी खाशेलो उद्देग, उच्च अंत सुक्ष्मताय उद्देगीक वेल्डेड नळ उत्पादन लायन उपकरण उत्पादन क्षमतांचो पुराय संच आशिल्लो चीनांतलो एकमेव आसा.
20200924231138575860.jpg
2022-08-30 ह्या दिसा
टायटॅनियम वेल्डेड नळयेची उत्पादन प्रक्रिया आनी उत्पादन खाशेलपणां हांचें विश्लेशण

टायटॅनियम सीमलेस नळयेच्या उणावाक आदारून टायटॅनियम वेल्डेड नळयो भायर आयल्यो.सद्या संवसारांत टायटॅनियम वेल्डेड नळयेचीं व्हड व्हड कंपनीं फकत मुठीभर आसात.टायटॅनियम वेल्डेड नळयेच्या विकासाक आडमेळीं हाडपी एक मुखेल घटक म्हळ्यार टायटॅनियम पट्ट्यांचें उत्पादन तंत्रज्ञान फावो त्या प्रमाणांत नाशिल्ल्यान.पूण उपरांत टायटॅनियम तिख्या नळ उत्पादन तंत्रगिन्यानाची उदरगत आनी सुदारणा जाल्ल्यान.म्हज्या देशांत उच्च दर्जाचीं टायटॅनियम तिख्याच्यो पट्ट्योय तयार करूं येतात.

आनिकूय पळयात
20200924223335555050.jpg
2022-08-30 ह्या दिसा
स्टेनलेस स्टील वेल्डेड नळयेच्या उजवाडाच्या एनीलिंग उश्णताय उपचाराचेर खंयचे घटक परिणाम करतात?

स्टेनलेस तिख्याच्या वेल्डेड नळांचेर ऑनलायन उजवाडान उश्णताय प्रक्रिया करपाचो हेतू: एक म्हळ्यार स्टेनलेस तिख्याची पट्टी नळयेच्या आकारांत गुठलावपाचे थंड काम करपाचे प्रक्रियेंत आनी वेल्डिंग प्रक्रियेंत निर्माण जावपी उरिल्लो ताण ना करप;स्टेनलेस स्टील वेल्डेड नळयो घन विरयांतल्यान ऑस्टेनाइटांत कार्यक्षमताय सुनिश्चीत करप आनी मागीर थंड करपाचे प्रक्रियेंत ऑस्टेनाइट अवक्षेपण वा फेज रुपांतर जावचें न्हय म्हूण बेगीन थंड करप ही एक म्हत्वाची प्रक्रिया.

आनिकूय पळयात
20220830104813142412.jpg
2022-08-30 ह्या दिसा
विनाशिल टायटॅनियम मिश्रधातू नळ आनी वेल्डेड टायटॅनियम मिश्रधातू नळ हांचेमदीं फरक

टायटॅनियमाच्या नळयांची सादारणपणान दोन प्रकारच्या नळ्यांनी विभागणी केल्ली आसता, हांगा तांचेमदले फरक आसात.बाह्यरुपण केल्ल्या टायटॅनियम नळयेंत थंड गुठलायल्लीं नळीं, ...

आनिकूय पळयात
20230505141046452470.jpg हें नांव
2023-05-05 ह्या दिसा
13व्या भारतीय स्टेनलेस स्टील नळ एक्स्पो 2023 त तुमकां मेळपाची आस्त

उक्तावण धोरणाक लागून, हांगाओ टेक 2023 वर्साच्या इंडियन स्टेनलेस स्टील पायप एक्स्पोक हाजीर रावपाचें थारायता.त्या वेळार तुमकां मेळपाची आनी सेवा दिवपाची प्रामाणीक आस्त आसा.

आनिकूय पळयात
20231030134128162343.jpg हें नांव
2023-10-30 ह्या दिसा
बुदवंत उजवाड एनीलिंग प्रेरण तापवणी उपकरणांचे फायदे आनी वैशिश्ट्यां

स्टेनलेस स्टील नळयेच्या कांय खाशेल्या उत्पादन प्रक्रिया गरजांक लागून घन विरय इन्सुलेशन उपचाराची गरज आसता (सामान्य तापमानासावन ...

आनिकूय पळयात

आमचें उत्पादन तुमकां जाय तें आसल्यार

उपकार करून तुमकां चड वेवसायीक उपाय दिवन जाप दिवपा खातीर आमच्या पंगडा कडेन बेगोबेग संपर्क सादचो
व्हाट्सअॅप:+86-158-1561-9854  
दूरध्वनी: +86-139-2821-9289  
ई-मेल: sales6@hangaotech.com  
जोडचें: क्रमांक 23 गाओयान रोड, दुयांग टाउन, युन 'आनजिल्होयुनफू सिटी.ग्वांगडोंग प्रांत

जलद दुवे

आमचे विशीं

लॉगीन आनी नोंदणी करात

ग्वांगडोंग हांगाओ तंत्रज्ञान कंपनी लिमिटेड चीनाची एकमेव आसा जी उच्च अंत सुक्ष्मताय उद्देगीक वेल्डेड नळ उत्पादन लायन उपकरण उत्पादन क्षमतांचो पुराय संच आसा.
एक संदेश सोडचो
आमकां संपर्क करात
कॉपीराइट © 2023 ग्वांगडोंग हांगाओ तंत्रज्ञान कंपनी लिमिटेड सगळे हक्क राखीव.आदार दिवन leadong.com ह्या संकेतथळार मेळटा | साइटमॅप. गुप्तताय धोरण