Please Choose Your Language
Please Choose Your Language
ተወሳኺ ርአ
ምፍራይ ዝያዳ ስሉጥ ምግባር
ዓማዊል ኣብ ሓደ መደበር ፍሉይ ብዓይነት ዝተዳለወ ፍታሕ ምሃብ
ባነር2 ተወሳኺ ርአ
ዝሑል መፍረ ኣብ መስመር፣ ፍጥነት ምትእስሳር 
ብቕዓት ስራሕ ብዓቢኡ ምምሕያሽ
ተወሳኺ ርአ
ስርሒት ኢንዱስትሪ መሰናኽላትን መሪሕ ኢንዱስትሪ ምዕባለ ዓቢ ዲያሜትር ሮታሪ ጸሊም ምሕራር መስመር ምፍራይ: ¢1200*16mm

መፍትሒታት

ሃንጋኦ ኣብ ቻይና ንላዕለዋይ ደረጃ ካብ ዘይተበላሸወ ሓጺን ኢንዱስትርያዊ ሻምብቆ መሳርሒታት ዝህብ ቀዳማይ ደረጃ ወሃቢ ኣገልግሎት ምዃኑ ይፍለጥ።ሰፊሕ ፖርትፎሊዮና ልክዕነት ዝተጠቕለለ ሻምብቆ ምፍራይ መስመራት፣ ምውህሃድ ምልክት ምጥዋይ ማሽናት፣ ኣብ መስመርን ካብ መስመር ወፃኢን ድሙቕ ምሕራር መሳርሒታት፣ ምውህሃድ ምክትታል ስርዓታት፣ በሊሕ ቁፅፅር ስርዓታት፣ ምዝዛም ዝተጠቕለለ ሻምብቆ ድሙቕ ምሕራር ማሽናት፣ ሮታሪ ጸሊም ምሕራር ማሽናትን ካልእን የጠቓልል።ዝተፈላለየ ድሌታት ዓማዊልና ንምምላእ ምርምርን ምዕባለን፣ ማኑፋክቸሪንግ፣ መሸጣን ኩለመዳያዊ ደገፍ ኣገልግሎታትን ብዘይ ገለ ጸገም ብምውህሃድ ንሕበን።
ልዑል ፍጥነት ትኽክለኛ መስመር ምፍራይ ሻምብቆታት
ሃንጋኦ ካብ ዘይተበላሸወ ሓጺን ሻምብቆ ምፍራይ መስመር ፍታሕ ምስቲ ዝምዕብል ዘሎ መልክዓ ምድሪ ስማርት ኢንዱስትሪ ብዘይ ገለ ጸገም ይሰማማዕ፣ ኣብ ሓቀኛ ግዜ ምፍራይ ዳታ ምምዝጋብን ምሕደራ መስመርን ዝኽእል ዝተዋሃሃደ በሊሕ ስርዓታት ምቁጽጻር ዝሓዘ እዩ።ዝተፈላለየ ስርርዕ ዲያሜትር ሻምብቆታት ዘጠቓለለ መፍትሒና ፍሉይ ትኽክለኛነት፣ ፍጥነት፣ ምህርትን ብቕዓትን ዘረጋግጽ ዝተፈላለዩ ሜላታት ምውህሃድ የቕርብ።
 
 
Induction Finished Tube Bright Annealing Production Line
ናይ ሃንጋኦ ካብ ዘይተበላሸወ ሓጺን ዝተሰርሐ ቱቦ ድሙቕ ምሕራር ማሽናት ሰፊሕ ናእዳ ረኺበን ኣብ ቻይና 80% ዝድነቕ ብጽሒት ዕዳጋ ኣዚዘን ኣለዋ።ንቐጻሊ ምዕባለ ቴክኖሎጂ፡ ልዑል ደረጃ ዘለዎ ኣገልግሎት፡ ከምኡ’ውን ኣብነታዊ ሞያዊ ድሕሪ መሸጣ ደገፍ ዘለና ተወፋይነት፡ ካብ ኣስተውዓልቲ ዓማዊል ኢንዱስትሪ ኣፍልጦ ረኺቡ እዩ።
 
 
 
 
 
 
ሮታሪ ጸሊም መስመር ምሕራር
 
እቲ ሮታሪ ጸሊም ምሕራር መስመር ምፍራይ ንሻምብቆታት ስቴንለስ ስቲል ክሳብ 1050-1080 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ንምውዓይ ይጥቀመሉ።ብድሕሪኡ ኣብ ፍሉይ መሳርሒ ኣቐምጦ እሞ ብማይ ብምንጻግ ናብ ናይ ክፍሊ ሙቐት ይዝሕል።ድሕሪ ናይ መሳርሒታትና ምሕካም፡ ካብ ዘይተበላሸወ ሓጺን ዝተወልደ ሻምብቆታት ንኢንዱስትሪ ዝተወልደ ሻምብቆታት ሙቐት ምሕካም ቴክኒካዊ ጠለባት ASTM A249-04 የማልኡ።ብኣውቶማቲክ መመገቢን ምፍሳስን መሳርሒታት ዝተዓጠቑ እቶም መመገቢን ምፍሳስን ሻምብቆታት ሮታሪ መመገቢ ኣገባብ ብምኽታል እቶም ሻምብቆታት ብማዕረ ዝውዕዩን ዝሓሸ ኣፈፃፅማ ዘለዎምን ይገብሩ፤ድሕሪ ምሕካም ሙቐት እቲ ሻምብቆ ኣይቅየርን እዩ ንመስርሕ ምቕናዕ ድማ የድሕን።
 
 

ቱቦ ሚል

ሃንጋኦ ኣብ ምቕራብ ቁልፊ ፕሮጀክት፣ ምሉእ ብምሉእ ኣውቶማቲክ ካብ ዘይተበላሸወ ሓጺን ቱቦ መፍረ መስመራት ኣብ ምቕራብ ከም ዓለማዊ ቅድሚት ኮይኑ ደው ኢሉ ኣሎ።ኣብቲ ኢንዱስትሪ ንልዕሊ ክልተ ዓሰርተታት ዓመታት ዝጸንሐ ሃብታም ውርሻ ዘለና፡ ንዲዛይን፡ ማኑፋክቸሪንግን ድሕሪ መሸጣ ደገፍን ውፉይ ዝኾነ ኩለመዳያዊ ጉጅለ ንዘለና ንመካነ።ሰፊሕ ምቕራብና ብሌዘር ዝተወልደ ቱቦ ማሽናት፣ ቅልጡፍ ቅርጺ ምቕያር ካብ ዘይተበላሸወ ሓጺን ምፍራይ ማሽናት፣ ልክዕነት ዘለዎ ካብ ዘይተበላሸወ ሓጺን ቱቦ ምፍራይ ማሽናት፣ ብታይታንየም ዝተወልደ ቱቦ ምፍራይ ማሽናት፣ ከምኡ’ውን ስፔክትረም ናይ ምዕቡል ፍታሕ ዘጠቓልል እዩ።

መስመር ምሕራር

ሃንጋኦ ኣብ ዓውዲ ቱቦ ምሕራር እውን ሰፊሕ ዝርዝር ብዓይነት ዝተዳለወ መፍትሒታት የቕርብ፣ ልዕሊ 80% ድልዱል ብፅሒት ዕዳጋ ይእዝዝ።ናትና ምቕራብ ንልሙዳት ካብ ዘይተበላሸወ ሓጺን ዝተወልደ ቱቦታት ድሙቕ ምሕራር ማሽን፣ ንውድእቲ ዝሑል ዝተጠቕለለ ቱቦታት ድሙቕ ምሕራር ማሽን፣ ንዓበይትን ንኣሽቱን ዲያሜትር ዘለዎም ጸሊም ሓጺን ቱቦታት ጸሊም ምሕራር ማሽን፣ ኣብ መስመር ዝርከቡ ምሕራር ተኽልታት፣ ካብ መስመር ወጻኢ መስመራት ምሕራር ወዘተ የጠቓልል።

ብዛዕባ ሃንጋኦ

ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ዌልድድ ሻምብቆ መሳርሒታት ዝነጥፍ ኣፍራዪ

ሃንጋኦ ናይ 20 ዓመት ላዕለዋይ ቴክኖሎጅን ፍሉይ ትካል እዩ፣ ናይ ቻይና እንኮ ልዑል ደረጃ ትኽክለኛ ኢንዱስትርያዊ ዝተወልደ ሻምብቆ ምፍራይ መስመር ምሉእ ስብስብ ናይ መሳርሒታት ምፍራይ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ።ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ንሕና ምርምርን ምዕባለን ዓቕሚ ምፍራይ ትኽክለኛ ሻምብቆ ምውህሃድ ማሽን, ምውህሃድ ምልክት ሮለር ማሽን, ድሙቕ ምሕርቃም ማሽን, ካብ መስመር ወጻኢ ዝዘውር ምሕርቃም መስመር ምውህሃድ ምክትታል ስርዓት, በሊሕ ቁጽጽር ስርዓት, ቅርጺን ካልእ ምሉእ ተኽሊ መሳርሒታት Products ንሰደድ ኣለና። ናብ ዱባይ፡ ሩስያ፡ ህንዲ፡ ታይላንድ፡ ፓኪስታን፡ ቬትናም፡ ማሌዥያ፡ ሰርብያ፡ ኮስታሪካ፡ ደቡብ ኮርያ፡ ኣመሪካ፡ ኣውስትራልያን ካልኦት ሃገራትን ይኸዱ።
ድሕሪ 20 ዓመት ምዕባለ ብዙሓት ቴክኖሎጂታትና ንዓለም መሪሖም ነቲ ኣንፈት ይመርሕዎ ኣለው።

ኣብ ዓለም ናይ መጀመርታ በሊሕ ዓይነት መከላኸሊ ድሙቕ መሕጸቢ መሳርሒ፣ መከላኸሊ ክፍሊ ሙቐት ልክዕ ክሳብ ±2°C፣ ዝሓሸ ውሕስነት ጽሬት ምሕካም ሙቐት።
ብዛዕባና ዝምልከት
ገዛ-ብዛዕባ-ስእሊ3
ብዛዕባና1
0 +
ሚልዮን+
ምዝጉብ ርእሰ ከተማ
0 +
+
ናይ ኢንዱስትሪ ተመኩሮ
0 +
㎡+
ንሓደ ከባቢ ምሽፋን።
0 +
+
ኣባላት ኩባንያ

ስለምንታይ ምረጹና።

Hangao 20years ላዕለዋይ ቴክኖሎጅን ፍሉይ ትካል እዩ፣ ቻይና እንኮ ልዑል ደረጃ ትኽክለኛ ኢንዱስትርያዊ welded ሻምብቆ ምፍራይ መስመር ምሉእ ስብስብ መሳርሒታት ምፍራይ ዓቕሚ.
.
  • ሓደ መደበር ኣገልግሎት

    ንዕድጊ ዝቐርቡ ዝተፈላለዩ ናይ ሻምብቆታት ዝሰርሑ ማሽነሪታት ዘጠቓለለ ሰፊሕ ናይ ሓደ መደበር ኣገልግሎትናን ሰፊሕ ዝርዝር ፍርያትናን፡ ኣብ መስርሕ ምፍራይ ሻምብቆታት ከጋጥመኩም ዝኽእል ዝኾነ ብድሆታት ንምፍታሕን ንምፍታሕን ብፍሉይ ደረጃ የቐምጠና።ንፍሉይ ድሌታትኩም ዝምጥን ፍታሕ ኣብ ምቕራብ ዘለና ክእለት እዩ።
  • ሓያል ቴክኖሎጂ
    ብኽልተ ዓሰርተታት ዓመታት ዝፀንሐ ምምስራት ዝተደገፈ ትካልና ኣብ ምርምርን ምዕባለን፣ ማኑፋክቸሪንግን መሸጣን ዝተዋደደ ዓቕሚ ዘለዎ ዘስካሕክሕ ቴክኒካዊ ብቕዓት ዘርኢ እዩ።ብቐጻሊ ተወፋይነት ንመሃዝነት፡ ምውህላል ቴክኒካዊ ክእለት፡ ከምኡ’ውን ናይ ሓባር ናይ ሓባር ስራሕ፡ ካብ ከም በዓል ጂዩሊ፡ ደዌይን ጽንግሻንን ዝኣመሰሉ መራሕቲ ኢንዱስትሪ ኣፍልጦ ረኺብና ኣለና።ሰፊሕ ናይ ፋብሪካ ቦታናን ኩለመዳያዊ ስርርዕ መሰረታዊ መሳርሒታት መስርሕን ላዕለዋይ ደረጃ መፍትሒታት ማኑፋክቸሪንግ ንምቕራብ ዘለና ተወፋይነት ዘጉልሕ እዩ።
  • ፍጹም ድሕሪ መሸጣ ኣገልግሎት
    ዓሚል ማእከል ዝገበረ ናይ ኩባንያ ክብርታት ንዓመታት ተመኩሮ ዘለዎ ሞያዊ ናይ ጽገና ጉጅለን ኩሉ ግዜ ኣብ ጻውዒት ዝርከብ ናይ ዓማዊል ኣገልግሎት ጉጅለን ይመርሕ፣ ዕግበትኩም ዘይንቕነቕ ተወፋይነትና እዩ።

ኣብ ሃንጋኦ እንታይ ሓድሽ ነገር ኣሎ?

Hangao 20years ላዕለዋይ ቴክኖሎጅን ፍሉይ ትካል እዩ፣ ቻይና እንኮ ልዑል ደረጃ ትኽክለኛ ኢንዱስትርያዊ welded ሻምብቆ ምፍራይ መስመር ምሉእ ስብስብ መሳርሒታት ምፍራይ ዓቕሚ.
20200924231138575860.jpg ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።
2022-08-30 ዓ.ም
ትንተና መስርሕ ምፍራይን ባህርያት ፍርያትን ታይታንየም ዝተወልደ ሻምብቆ

ካብ ጉድለታት ታይታንየም ስሉጥ ሻምብቆታት መሰረት ብምግባር ብታይታንየም ዝተወልደ ሻምብቆታት ወፂኦም እዮም።ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዓለምና ብኣፃብዕ ዝቑፀሩ ዓበይቲ ብታይታንየም ዝተወልደ ሻምብቆታት ዝሰርሓ ኩባንያታት ጥራሕ እየን ዘለዋ።ሓደ ካብቶም ቀንዲ ንዕቤት ብታይታንየም ዝተወልደ ሻምብቆታት ዝድርቱ ረቛሒታት፡ እኹል ቴክኖሎጂ ምፍራይ ታይታንየም ስትሪፕ ዘይምህላዉ እዩ።ድሒሩ ግን ምስ ምምዕባልን ምምሕያሽን ቴክኖሎጂ ምፍራይ ሻምብቆታት ሓጺን ታይታንየም።ሃገረይ ልዑል ጽሬት ዘለዎም ናይ ታይታንየም ሓጺን ጽርግያታት እውን ከተፍሪ ትኽእል እያ።

ተወሳኺ ርአ
20200924223335555050.jpg ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።
2022-08-30 ዓ.ም
ንናይ ድሙቕ ምሕራር ሙቐት ምሕካም ካብ ዘይተበላሸወ ሓጺን ዝተወልደ ሻምብቆታት ዝጸልዉ ረቛሒታት እንታይ እዮም?

ዕላማ ብመስመር ድሙቕ ሙቐት ምሕካም ካብ ዘይተበላሸወ ሓፂን ዝተወልደ ሻምብቆታት፦ እቲ ሓደ ኣብ መስርሕ ዝሑል ስራሕ ነቲ ካብ ዘይተበላሸወ ሓፂን ዝተሰርሐ ስትሪፕ ናብ ቱቦ ቅርጺ ምጥዋይን ኣብ መስርሕ ምውህሃድን ዝፍጠር ተረፍ ጸቕጢ ንምውጋድ እዩ፤ካብ ዘይተበላሸወ ሓፂን ዝተወልደ ሻምብቆታት ናብ ፅኑዕ ፍታሕ ናብ ኦስተናይት ኣፈፃፅማ ንምርግጋፅን ድሕሪኡ ድማ ኣብ መስርሕ ምዝሓል ኦስተናይት ከይዘንብ ወይ ፌዝ ትራንስፎርሜሽን ንምክልኻል ብቕልጡፍ ምዝሓልን ኣገዳሲ መስርሕ እዩ።

ተወሳኺ ርአ
20220830104813142412.jpg ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።
2022-08-30 ዓ.ም
ፍልልያት ኣብ መንጎ ስሉጥ ታይታንየም ኣሎይ ሻምብቆታትን ዝተወልደ ታይታንየም ኣሎይ ሻምብቆታትን

ቱቦታት ታይታንየም ብሓፈሻ ኣብ ክልተ ዓይነት ሻምብቆታት ይምቀሉ፣ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፍልልያት ኣብዚ ኣሎ።ኤክስትሩድድ ታይታንየም ቱቦታት ብዝሑል ዝተጠቕለሉ ቱቦታት፣ ...

ተወሳኺ ርአ
20230505141046452470.jpg ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።
2023-05-05 ዓ.ም
ኣብ መበል 13 ህንዳዊ ስቴንለስ ስቲል ሻምብቆ ኤክስፖ 2023 ክንራኸብ ተስፋ ንገብር

ምስቲ ናይ ምኽፋት ፖሊሲ፡ ሃንጋኦ ቴክ ኣብቲ ናይ 2023 ናይ ህንዲ ስቴንለስ ስቲል ሻምብቆ ኤክስፖ ክሳተፍ ይውስን።ኣብቲ እዋን ክራኸብን ከገልግልን ካብ ልቢ ተስፋ ይገብር።

ተወሳኺ ርአ
20231030134128162343.jpg ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።
2023-10-30 ዓ.ም
ብልጫታትን ባህርያትን በሊሕ ድሙቕ ምሕራር ኢንዳክሽን ምውዓይ መሳርሒታት

ገለ ፍሉይ መስርሕ ምፍራይ ጠለባት ናይ ስቴንለስ ስቲል ሻምብቆታት ኣብ ግምት ብምእታው፡ ጽኑዕ ፍታሕ መከላኸሊ ሕክምና የድሊ (ካብ ንቡር ሙቐት ናብ ...

ተወሳኺ ርአ

ፍርያትና ከምቲ ትደልዮ እንተኾይኑ

ብዝያዳ ሞያዊ ፍታሕ ንምምላስ ብቕልጡፍ ምስ ጋንታና ርክብ ግበሩ
ዋትስኣፕ:+86-158-1561-9854  
ቴለፎን፡ +86-139-2821-9289  
ኢ-መይል: sales6@hangaotech.com  
ወስኹ: ቁጽሪ 23 ጋኦያን ሮድ፡ ከተማ ዱያንግ፡ ዩን 'ኣንዲስትሪክትዩንፉ ሲቲ።ኣውራጃ ጉዋንዶንግ

ቅልጡፍ መላግቦታት

ብዛዕባና

መእተዊን ምዝገባን ግበር

ጉዋንዶንግ ሃንጋኦ ቴክኖሎጂ ኮ., ሊሚተድ ቻይና እንኮ ምስ ልዑል ደረጃ ትኽክለኛ ኢንዱስትርያዊ ዝተወልደ ሻምብቆ ምፍራይ መስመር ምሉእ ስብስብ መሳርሒታት ምፍራይ ዓቕሚ.
መልእኽቲ ግደፉ
ርኸቡና
መሰል ቅዳሕ © 2023 ጉዋንዶንግ ሃንጋኦ ቴክኖሎጂ ኮ., ሊሚተድ ኩሉ መሰላት ዝተሓለወ እዩ።ደገፍ ብ... leadong.com ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። | ሳይትማፕ. ፖሊሲ ውልቃዊ ሓበሬታ